Geschiedenis

Hoe het allemaal begon

Thetis is begin jaren zestig opgericht door Cees Rutten. Cees was één van de badmeesters bij het openlucht zwembad Walburgen in Gendt en was zelf een enthousiast waterpolospeler bij Neptunus in Arnhem. Toen zwembad Walburgen eind jaren vijftig open ging, waren er maar weinig mensen die konden zwemmen. Het schoolzwemmen werd opgezet, wat betekende dat er vijfenveertig scholieren van de zesde klas in de maand juni voor de zomervakantie misschien vier zwemlessen kregen. De enkeling die wel kon zwemmen werd gevraagd om lid te worden van de zwemclub in oprichting. Toen het clubje was aan gegroeid tot ongeveer 10 á 15 personen werd er zomers getraind in zwembad Walburgen en in de winter in het Sportfondsenbad te Arnhem. In Arnhem werd gewoon tijdens het vrij zwemmen tussen de andere zwemgasten getraind.

In 1963 werd er een bestuur gevormd. Een bestuur wat zelf niet kon zwemmen. Op 1 januari 1964 is onze vereniging officieel opgericht. Als eerste daad werd er een grote donker rode leren waterpolo bal en een echte stopwatch aangeschaft. De basis voor een stabiele vereniging was gelegd. Verschillende leden van het eerste uur zijn nog steeds lid en actief bij de vereniging betrokken. Ook de lijst van leden die tien en vijfentwintig jaar lid zijn wordt steeds langer.

Het feit dat momenteel de grootste groep leden uit enthousiaste jeugd bestaat, is een bewijs, dat de vereniging springlevend is.

Ereleden
Piet Hendriks
Cees Rutten
Geert Wissing
Joop van Diggelen
Willy Evers
Leden van Verdienste
Ineke Cobussen
Marthie Berns