Lidmaatschap

Lid worden van Thetis

Vind je het leuk om te zwemmen dan ben je bij Thetis van harte welkom!  Je kunt bij onze vereniging terecht voor Minipolo (waterpolo voor de jongsten), Waterpolo, Trimzwemmen of Triatlon zwemmen. Meld je aan voor een gratis proefles. Wil je daarna lid worden en heb je hiervoor toestemming gekregen van de trainer, vul dan het onderstaande inschrijfformulier in. Lees voordat je lid wordt ook even onze Privacy Verklaring door.

Oh ja, het voortbestaan van onze vereniging is sterk afhankelijk van vrijwilligers. We verwachten van alle leden, met uitzondering van de jongste leden, een inzet om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Aan het begin van elk seizoen kijken we welke taken ingevuld moeten worden.

Wanneer je deelneemt aan de KNZB waterpolo competitie en je bent ouder dan 17 jaar, dan ben je verplicht om de w-official cursus te volgen, en een aantal keer per seizoen aan de jurytafel bij wedstrijden te zitten. De verdeling van de w-official taak wordt per team gemaakt.

  
Opzeggen

Je bent altijd lid voor een heel seizoen, van 1 september t/m 31 augustus. Wil je opzeggen voor het nieuwe seizoen begint, stuur dan uiterlijk 31 mei een e-mail naar penningmeester@thetisgendt.nl. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Een uitzondering hierop zijn kinderen t/m 8 jaar die nog niet in een team zijn ingedeeld of aan wedstrijden hebben meegedaan. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de 1e van de eerstvolgende maand na opzegging. Je krijgt een bevestiging van de afmelding. Nadat gecontroleerd is of aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, word je definitief als lid uitgeschreven. Let op: opzeggen bij de trainer is niet voldoende om uitgeschreven te worden!

In geval van langdurige blessures, of als je op stage gaat in het buitenland, kun je in aanmerking komen voor een tijdelijke stopzetting van de contributie, na goedkeuring door het bestuur. Vraag dit op tijd aan want achteraf wordt geen restitutie verleend.

  
Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus, en daarmee ook het lidmaatschap. Incassorondes vinden plaats in de laatste week van elke maand. Het innen van de contributie wordt verspreid over 12 maanden. Voor de indeling in leeftijdsgroepen geldt de leeftijd die bereikt wordt/is op 1 januari tijdens het lopende seizoen. Hiermee volgen we de leeftijdsindeling van de KNZB. Je betaalt een heel seizoen hetzelfde tarief.


Tarieven lidmaatschap Thetis Gendt 

Afdeling Training Leeftijd Maand
Waterpolo (Bemmel) Pupillen 1x per week t/m 11 jaar  € 14,50
Junioren 2x per week 12 t/m 16 jaar  € 19,50
Senioren 2x per week 17 jaar en ouder € 34
Trimzwemmen (Bemmel) 1 x per week € 20
Triatlon (Westervoort) 1x per week € 20
2x per week € 28,50

Ondergetekende van dit digitale formulier verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en gedragsregels van Thetis (reglementen) en hiermee in te stemmen.

Thetis-Lidmaatschapsovereenkomst-v4.0

Inschrijfformulier Thetis

 • STRAAT + HUISNUMMER
 • POSTCODE
 • WOONPLAATS
 • IBAN-NUMMER
 • ZWEMMEN
 • OVERIG
 • Naam Trainer:
 • Als je wilt meespelen in de waterpolocompetitie hebben we een pasfoto nodig.
 • UPLOADEN PASFOTO
 • MACHTIGING

  Tot wederopzegging machtigt ondergetekende zwem- en polovereniging Thetis om van boven ingevulde bankrekening bedragen af te schrijven voor het innen van contributie en eventuele andere financiële verplichtingen. Het lidmaatschap en contributieverplichting worden voor minimaal één jaar aangegaan.
 • Toestemmingsverklaring

  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag informeren over de verenigingactiviteiten. Ook willen wij wedstrijdverslagen en soms foto’s of filmpjes op de Thetis website plaatsen. Met dit formulier vragen wij je om toestemming om je gegevens hiervoor te mogen gebruiken. Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Zwem- en Polo vereniging Thetis toestemming om gegevens over mij te verwerken.
 • Ik stel mijn naam en telefoonnummer beschikbaar aan kaderleden (trainers) zodat zij mij kunnen benaderen.
 • Ik geef toestemming om (team)foto’s en/of filmpjes van mij op de Thetis website en Facebook te publiceren alsmede beschikbaar stellen aan kranten en bladen (bv. teamfoto evt. met sponsoring, pupil van de week e.d.)
 • Thetis mag mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap benaderen voor bv een reünie of bijzondere gebeurtenis.


 • LET OP: Ingeval het een lidmaatschap betreft van een persoon die jonger is dan 16 jaar dient deze lidmaatschapsovereenkomst door een ouder of voogd ondertekend te worden.