Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering
Op zondag 24 april vond bij de Klok onze Algemene Leden Vergadering plaats. Het jaar is besproken en er is vooruit geblikt op het komende seizoen.
Deze ochtend ontving Reinier de Haar de “Alie Hendriks Troffe” ook wel de aanmoedigingsprijs. Daarnaast ontvingen André Milder en Wilco Rutten de ‘Vrijwilliger van het jaar’ vanwege hun buitengewone diensten.
Jubilarissen ?:
Wim Hollemans 40 jaar lid
Aukje Schamp 25 jaar lid
Verder is het Thetis Bestuur veranderd. Tijdens de Bestuursverkiezing is Wim Hollemans benoemd als nieuwe Voorzitter en Linda Plönis-Berns als Secretaris.