INSCHRIJVEN BIJ THETIS

Zwem- en polovereniging Thetis is 1 januari 1964 opgericht en aangesloten bij de KNZB

 

Beste nieuw THETIS lid*,

Welkom bij onze vereniging!
Om jou als lid van dienst te kunnen zijn en te informeren over activiteiten hebben we voor onze ledenadministratie en contributieheffing een aantal gegevens van jou nodig. Daarom verzoeken we je het onderstaande digitale formulier in te vullen en digitaal te ondertekenen. Mocht dit niet lukken, neem dan even contact op voor een papieren versie. Deze gegevens zullen gebruikt worden conform de privacyverklaring van zwem- en polovereniging Thetis. Deze is hier terug te vinden.

* Om lid te kunnen worden van Thetis dient men in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A en B. Voordat het lidmaatschap aangegaan kan worden, zal er binnen een proefperiode van vier trainingen bekeken worden of de sporter voldoet aan een aantal toelatingseisen. Na de proefperiode volgt er een kort kennismakingsgesprek tussen de ouders en bestuurslid technische zaken en zal er bepaald worden of er een lidmaatschap aangegaan kan worden.

 

De jaarcontributie bedraagt (per 1 april 2019)

AFDELING TRAINING PER WEEK JAARBEDRAG MAANDBEDRAG
Pupillen (minipupillen) 1x € 144,- € 12,00
Junioren waterpolo (t/m 16 jr.) 2x € 204,- € 17,00
Senioren waterpolo 2x € 372,- € 31,00
Trimzwemmen 1x € 210,- € 17,50
Triatlon Westervoort 1x € 234,- € 19,50
Triatlon Westervoort 1x € 354,- € 29,50

 

VRIJWILLIGERSVERPLICHTING
Thetis kan alleen blijven bestaan met hulp van vrijwilligers. We gaan er van uit dat jij ook een steentje zal bijdragen (of eventueel plaatsvervangend jouw ouders).

Ondergetekende van dit digitale formulier verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en gedragsregels van Thetis (te vinden op www.thetisgendt.nl) en hiermee in te stemmen.

 

Inschrijfformulier Thetis

 • STRAAT + HUISNUMMER
 • POSTCODE
 • WOONPLAATS
 • IBAN-NUMMER
 • ZWEMMEN
 • OVERIG
 • Naam Trainer:
 • Als je wilt meespelen in de waterpolocompetitie hebben we een pasfoto nodig.
 • UPLOADEN PASFOTO
 • MACHTIGING

  Tot wederopzegging machtigt ondergetekende zwem- en polovereniging Thetis om van boven ingevulde bankrekening bedragen af te schrijven voor het innen van contributie en eventuele andere financiële verplichtingen. Het lidmaatschap en contributieverplichting worden voor minimaal één jaar aangegaan.
 • Toestemmingsverklaring

  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag informeren over de verenigingactiviteiten. Ook willen wij wedstrijdverslagen en soms foto’s of filmpjes op de Thetis website plaatsen. Met dit formulier vragen wij je om toestemming om je gegevens hiervoor te mogen gebruiken. Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Zwem- en Polo vereniging Thetis toestemming om gegevens over mij te verwerken.
 • Ik stel mijn naam en telefoonnummer beschikbaar aan kaderleden (trainers) zodat zij mij kunnen benaderen.
 • Ik geef toestemming om (team)foto’s en/of filmpjes van mij op de Thetis website en Facebook te publiceren alsmede beschikbaar stellen aan kranten en bladen (bv. teamfoto evt. met sponsoring, pupil van de week e.d.)
 • Thetis mag mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap benaderen voor bv een reünie of bijzondere gebeurtenis.


 • LET OP: Ingeval het een lidmaatschap betreft van een persoon die jonger is dan 16 jaar dient deze lidmaatschapsovereenkomst door een ouder of voogd ondertekend te worden.