Wedstrijdprotocol tijdens Corona

Wedstrijdprotocol tijdens Corona

Als Thetis volgen we zoveel als mogelijk de adviezen op zoals die door de KNZB zijn gepubliceerd in het protocol voor de wedstrijdsport Waterpolo:

KNZB Corona-pagina

Specifiek voor ons wedstrijdbad Laco Sportcentrum Lingewaard zijn de volgende onderdelen van belang:

Waterpolowedstrijden in zwembad Laco Sportcentrum Lingewaard

 • Alle wedstrijden worden gespeeld zonder publiek. Dit is helaas nodig vanwege de smalle looppaden naast het zwembad. Hierop is geen uitzondering mogelijk!
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het zwembad en houd de 1,5 meter routing in het zwembad aan. (zie hiervoor de routing plattegrond).
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Vermijd drukte, houd het gezellig en verantwoord voor iedereen maar vooral geef elkaar de beperkte ruimte die er is!
 • Kom niet te vroeg voor aanvang van de wedstrijd (max. 20 min). De zwemzaal is geschikt voor 4 teams d.w.z. twee teams in het water en twee teams op de kant voor warming up (zie hiervoor de routing plattegrond). Overige teams dienen buiten de zwemzaal te wachten (Kantine, buiten etc.).
 • Er is maar zeer beperkte ruimte voor team voor- en na besprekingen. Het is verstandig om deze zoveel mogelijk buiten het zwembad te houden. Rondom de ingang van het zwembad is voldoende ruimte.

Regels voor ouders, verzorgers en begeleiders

 • Informeer kinderen over de algemene veiligheids- hygiëneregels en hier genoemde regels.
 • Thetis kinderen komen zover mogelijk op eigen gelegenheid.
 • Kinderen die zelfstandig kunnen omkleden en douchen mogen door hun ouders afgezet worden in de kantine.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de zwemzaal. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
 • Er is de mogelijkheid om in de kantine te kijken/ wachten mits de 1.5 meter afstand gewaarborgd kan blijven.
 • Alleen wanneer echt nodig kan een kind geholpen worden met omkleden en douchen. Houdt hierbij wel rekening met de 1.5 meter.

De regels voor de waterpolospelers bij de wedstrijden

 • Bij binnenkomst in het zwembad handen desinfecteren en uitkleden in de kleedkamers (1 mannen en 1 vrouwen kleedkamer, max 8 personen per kleedkamer) en de wisselcabines van het zwembad.
 • Er is de mogelijkheid om te douchen met behoud van 1,5 meter afstand.
 • Het na de wedstrijd omkleden moet vlot plaatsvinden en ook weer met gebruik van de kleedkamers en wisselcabines.
 • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen.
 • Op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden.
 • Houdt 1,5 meter afstand tussen jou en de scheidsrechter en de juryleden.
 • Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht.
 • Het bewust overtreden van de richtlijnen. Zoals binnen de 1.5m norm in de richting van de scheidsrechters, juryleden wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld toebrengen van lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart.

Trainers/Coaches

 • Voor trainers/coaches geldt de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels.
 • De zit-/ staanplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter-norm t.o.v. de spelersbank.
 • De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter-norm t.o.v. elkaar, coach en spelersbank.
 • De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
 • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door de begeleiding en sporters.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

Jurytafel

 • Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. De jurytafel is zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de 2 en/of 3 juryleden zittend gewaarborgd is ook door de inzet van afscherming.