Coronavirus en training

Coronavirus en training

Nu we van de eerste schrik van de maatregelen die onze regering afgelopen dinsdag hebben aangekondigd zijn bekomen worden ook de details van wat wel en niet is toegestaan steeds meer duidelijk. We zijn blij dat na overleg met gemeente, de KNZB en de zwembaden blijkt dat er toch nog mogelijkheden zijn om te zwemmen. Op de website van de KNZB kun je er alles over teruglezen:

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000050570/vier_weken_geen_waterpolocompetitie/

Voordat we verder ingaan op de inhoud willen we het volgende als bestuur aan jullie meegeven. We hebben er alle begrip voor als leden de persoonlijke keuze maken om voor de komende periode niet deel te nemen  aan activiteiten om de kans op besmetting met het Coronavirus te beperken. De impact van zo’n besmetting heeft gevolgen voor jezelf, voor de mensen om je heen en voor je werksituatie. Vanuit die context komt sporten op een tweede plek.

Zoals in eerdere berichtgeving al gemeld is de waterpolo competitie stilgelegd. De KNZB gaat voor nu uit van een periode van 4 weken. In de Sportlink app zie je dat de wedstrijden die vallen binnen deze periode van 4 weken  op “afgelast” zijn gezet. We hebben ook al eerder aangegeven dat de trainingsactiviteiten voor de teams t/m onder de 17 ongewijzigd blijven, zij het dat we de trainingstijden wat hebben aangepast.

Voor alle volwassen leden (18+) is het volgende van toepassing:

De trimzwemmers en triatleten(18+):

  • Het trim- en triatlonzwemmen kan mits in en buiten het water 1,5m afstand is gegarandeerd gewoon doorgang vinden. De groepsgrootte is daarbij max 30 personen (exclusief personeel en trainers/officials).

De waterpololeden (18+):

  • De KNZB heeft een hele filosofie over het zogeheten “bubbel” zwemmen met bubbels van 4 personen op 1,5m afstand en meerdere bubbels in het zwembad als de ruimte het toelaat die ook weer moeten wisselen over de verschillende trainingstijdstippen. Lees hierover op de website van de KNZB. Als bestuur kiezen we ervoor om deze trainingsvorm niet verder uit te werken dan wel toe te staan. De organisatie hiervan is complex en te gedetailleerd om er ook invulling aan te geven in ons zwembad.
  • De trainingsvorm “banen zwemmen” waarbij altijd 1,5m kan worden gehouden zal wel invulling krijgen waarmee het mogelijk wordt om voor de volwassen waterpololeden toch te zwemmen.

De trainingstijden:

Omdat de trainingsvorm “banen zwemmen” een compleet ander trainingskarakter hebben willen we de trainingsduur beperken tot 45 minuten per training.

Klik hier voor de nieuwe trainingstijden

We hopen dat jullie de komende periode in goede gezondheid doorkomen en wensen jullie veel zwemplezier!